Trest Oil debetkartes atlaižu tabula:

Līdz 3000 l 3000-10000 l 10000-15000 l 15000 l un vairāk
1.0 sant. 1.5 sant. 2.0 sant. Griezties DUS "Trest"  Rīgā, Dzelzavas ielā 60, tel. 67317520

 

Debetkartes iegāde

Debetkartes īpašnieks var būt gan fiziska, gan juridiska persona. Lai iegādātos debetkarti (turpmāk tekstā - Karte), Klientam jāaizpilda pieteikums un jāpievieno tajā norādītie dokumenti. Aizpildīto pieteikumu jāiesniedz DUS "Trest" Rīgā, Dzelzavas ielā 60. Uz pieteikuma pamata tiek sastādīts kartes līgums. Ja persona, kas paraksta debetkartes pieteikumu klienta vārdā, tā parakstīšanas brīdī nav pilnvarota pārstāvēt Klientu, tad parakstītājs uzņemas pats kā fiziska persona visas līgumsaistības. Vienas nedēļas laikā Jūs varat saņemt Karti, ja Kartes rēķinā ieskaitīta iemaksa Ls 50,- juridiskām personām un Ls 30,- fiziskām personām.

Kā lietot karti

Karte sniedz iespēju tās lietotājam iegādāties degvielu "Trest" degvielas uzpildes stacijās. Kartes lietotājam tiek garantēta atlaide viena santīma apmērā no katra uzpildītā degvielas litra. Turpmākais atlaides lielums ir atkarīgs no iegādātā degvielas daudzuma un tiks izskaitīts individuāli.
Kopš 2005. gada marta visiem Trest degvielas kartiņu klientiem tiek piedāvāta vienreizēja iespēja - tagad ar Trest kartiņām var iegādāties ne tikai degvielu, bet arī veikala preci visās degvielas uzpildes stacijās Trest. Jāatzīmē, ka atlaides ir spēkā, iegādājoties tikai degvielu.

Norēķinu kārtība

Debetkartes ir derīgas ar pirkumam pietiekošu naudas atlikumu Kartes kontā. Iemaksu kontā var veikt tikai ar pārskaitījumu. Kartes ķīlas iemaksa ir Ls 3,-. Ja Klients, beidzot līgumattiecības nodod Karti nebojātā veidā Rīgā, Dzelzavas ielā 60, ķīlas maksa Ls 3,- apmērā Klientam tiek atgriezta. Katru mēnesi Klients saņem izdruku ar iepriekšējā mēnesī veiktajiem pirkumiem un maksājumiem.

Naudas pārskaitīšana

Pirms Kartes saņemšanas Kartes lietotājs veic naudas pārskaitījumu pēc sekojošiem rekvizītiem:
SIA "JĒKABIŅŠ",
Vien. Reģ. Nr. LV 50003586191,
A/s "Aizkraukles banka",
SWIFT: AIZKLV22,
Norēķinu konts: LV17 AIZK 0001 1300 2502 9.

Kartes nozaudēšana

Kartes nozaudēšanas jeb zādzības gadījumā Kartes Lietotājam par notikušo jāziņo pa tel. 67317520 un jābloķē karte, kā arī jāiesniedz rakstisks pieteikums par Kartes bloķēšanu DUS "Trest" Rīgā, Dzelzavas ielā 60. Karte tiek bloķēta 24 stundu laika pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas. Visi Kartes maksājumi šajā laika periodā tiek segti no Lietotāja rēķina. Lai veiktu Kartes atbloķēšanu un saņemtu jaunu Karti, griezties DUS "Trest" Rīgā, Dzelzavas ielā 60 vai zvanīt pa tel. 67317520. 

© 2002-20011 Trest Oil Co.
Login
Designed by EURODATA